Menu

Boeken naar Max Heindel

BOEKEN UIT MAX HEINDELS WERKEN SAMENGESTELD

De betekenis van Pasen
Dit boekje handelt over de jaarlijkse Hemelvaart van Christus. Het verklaart de esoterische betekenis van deze gebeurtenis en wijst op de persoonlijke les die hieruit kan worden getrokken. Waardevolle informatie betreffende het kruis en wat er gebeurde met het stoffelijk lichaam van Jezus.

Het begeertelichaam
Dit is het lichaam van, begeerten, wensen en gevoelens. Als begeerte op de juiste wijze wordt geleid is dit lichaam het middel waardoor veel zielengroei bewust verkregen kan worden. Voor een ieder die geestelijk streeft. is het beheersen van onze begeerten een eerste vereiste.
Het boek gaat over: De planetaire begeertewereld; Oorsprong en ontwikkeling van het begeertelichaam van de mens in de stoffelijke wereld; Het begeertelichaam van de mens in de onzichtbare wereld; Het vergeestelijken van het begeertelichaam.

Het levenslichaam
De westerse wijsheidsschool geeft als grondregel dat alle ‘occulte ontwikkeling begint bij het levenslichaam’. Dit boek biedt feiten betreffende: 1. De ontwikkeling van het levenslichaam in het verleden. 2 Het levenslichaam in het huidige, Arische tijdvak. 3 Het levenslichaam van dieren en planten. 4 De relatie tussen het levenslichaam en geestelijke ontwikkeling. 5 Het levenslichaam van Jezus.

Etherisch gezicht en wat het onthult
Het boekje bestaat uit vier delen met de volgende hoofdstukken: Deel I: De scheikundige ether. 1. Het wezen van etherisch gezicht. 2 De scheikundige ether in het menselijk lichaam. 3 Atomen en moleculen. Deel II: De levensether: 4 De levensether en de erfelijkheidsleer. 5 De levensspiraal. 6 Organisch contra anorganisch magnetisme. 7 De levensether en kosmisch vuur. 8 Ster en spiraal. Deel III: De lichtether. 9 De lichtether en de zon. 10 De zienswijze van de occultist van lichtether. 11 Samenvatting: De drie ethers. Deel IV: De weerspiegelende ether. 12 Tussen twee hemelen (luchten). 13 Wat in de weerspiegelende ether weerspiegelt. 14 De weerspiegelende ether en voorgaande geboorten. 15 De weerspiegelende ether en haar verhouding tot de materie. 16 De weerspiegelende ether en oertypische krachten.

Het zilveren koord en de zaadatomen
Dit belangrijke boekje bevat vier afbeeldingen van dia’s die Max Heindel gebruikte, en een diagram van het drievoudige zilveren koord. Het bespreekt het zilveren koord en de zaadatomen bij geboorte en dood; tijdens de slaap, en de groei en hun toestand tijdens de gehele evolutie. Het bevat materiaal dat momenteel niet gemakkelijk toegankelijk is.

Het mysterie van de endocriene klieren
Het geestelijk functioneren van de endocriene klieren is gebaseerd op de geschriften van Max Heindel; de fysiologische structuur en het functioneren is gebaseerd op het handboek over de endocriene klieren van dr. Louis Berman.

Natuurgeesten en natuurkrachten
Inhoud: Zeven hoofdstukken. De ethers en de natuurwetten. Activiteiten in de hemelwereld en natuurkrachten. De zending van Christus en het feest van de elven. Krachten van verschillende perioden. De aardgeest. Twee vragen en antwoorden. De samenstelling van de aarde en vulkanische uitbarstingen.

De occulte beginselen van gezondheid en genezing
De kern van de Rozenkruisersleer over dit belangrijke onderwerp is geselecteerd uit de boeken en artikelen van Heindel. Enige hoofdstukken: De mens en zijn voertuigen. Erfelijkheid en ziekte. Algemene en specifieke oorzaken van ziekte. De Rosicrucian Fellowship methode van genezing. Het denkvermogen en genezing. De wetenschap van voeding. Effecten van het verwijderen van stoffelijke organen. De therapeutische basis van licht, kleur en geluid. De omvang van genezing. De ware aard van de dood. Hoe de overledene geholpen kan worden.

Oertypen
De grote problemen en spanningen van heden stimuleren de groei van onze gedachtenkracht, ons volgende vermogen. Geleidelijk aan wordt ieder mens een denker en daardoor werker in denkstof. Indien de mens verstandig en juist moet bouwen, als een schepper, dient hij eerst iets te weten van zowel het karakter als het zeer grote belang van de oertypen, hoewel die het werk zijn van hogere Wezens, of van zijn eigen, minder ontwikkelde, vermogens.