Menu

Boeken van Augusta Heindel-Foss

BOEKEN  VAN  AUGUSTA  HEINDEL-FOSS.

Aardgebonden
Deze brochure beschrijft de gebondenheid aan de stoffelijke wereld na de dood van personen die een losbandig of crimineel leven hebben geleid of zelfmoord hebben gepleegd. Kennis van het ongerieflijke en pijnlijke karakter van de aardgebonden staat, dient tot aansporing van juist handelen tijdens dit leven.

Evolutie vanuit het standpunt van de Rozenkruisers
Dit boekje beschrijft de belangrijkste stadia van de menselijke ontwikkeling gedurende de Aarde Periode. Het toont de ontwikkeling van vier menselijke voertuigen en vergelijkt het Darwinisme met de ontwikkelingstheorie van de Rozenkruisers. Het bespreekt de stoffelijke en geestelijke ontwikkeling van de mens en de matrix voor een nieuw zielenlichaam dat nu wordt omgevormd.