Menu

Boeken Stichting Zeven

Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship

Gebonden. 408 blz. Uitgave van: Stichting Zeven, Den Haag.
Met tussenpozen heeft het tot stand komen van dit boek 50 jaar in beslag genomen. Het boek verhaalt niet slechts over de vele wetenswaardigheden van Max Heindel, maar vooral ook over de Rosicrucian Fellowship die hij oprichtte. Ook komt de relatie tussen Steiner en Heindel, en de geestelijke ontwikkeling van Steiner tot 1912 aan de orde, en natuurlijk enige overeenkomsten en belangrijke verschillen tussen hun opvattingen. De naam `Rozenkruisers` blijkt tot de verbeelding van veel mensen te spreken. Er zijn heel veel groeperingen die deze naam in hun blazoen voeren tot grote verwarring van de buitenstaander. Daarom is er een hoofdstuk gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van de orde en een schematisch overzicht waaruit zij ontstaan zijn. Max Heindel (1865-1919) heeft de naam van het Rozenkruis in de twintigste eeuw weer bekendheid gegeven, vooral dankzij zijn publicatie : De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. In zijn korte leven publiceerde hij ca, 20 boeken.

Over Ger Westenberg:

Ger Westenberg (geb. 1933) werd op jonge leeftijd lid van de Rosicrucian Fellowship en verzamelt al geruime tijd wetenswaardigheden van Max Heindel. Sinds 1994 vertaalt hij Heindel in het Nederlands en heeft hij deze biografie 'Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship', die in 1969 als typoscript uitkwam, aanzienlijk uitgebreid met honderden illustraties

.

 

Gebonden. 536 blz. Uigave van: Stichting Zeven, Den Haag.
Max Heindel, (1865-1919) werd, na in 1908 een proef te hebben doorstaan, door de Orde van het Rozenkruis aangewezen als haar boodschapper, met als opdracht een deel van haar Leer bekend te maken. Zo verscheen in 1909 het handboek De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers en later verschenen er nog meer boeken. Dit boek bevat een schat aan esoterische kennis over onderwerpen, waarover hem om nadere toelichting werd gevraagd, onderverdeeld in een negental rubrieken. Elke gestelde vraag kreeg een afdoend antwoord. Bij de lezer wordt geen voorkennis verondersteld.

Gebonden. 464 blz. Uitgave van: Stichting Zeven, Den Haag.
Klassiek Rozenkruisers standaardwerk over ontstaan en bestemming van schepping, aarde en mensheid. Het boek bevat een schat aan esoterische kennis. Tot in detail worden de onzichtbare werelden in al hun gradaties en nuances geschetst. Liefdevol wordt de lezer aangesproken op zijn intuïtie, om te komen tot begrip voor de ware bestemming van het menselijke ras. Op heldere wijze wordt uiteengezet hoe de volhardende kandidaat kan komen tot eerstehands kennis en nieuw bewustzijn, nadere informatie volgt.